โครงการ “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษี ปี 2563

โครงการ “ช้อปดีมีคืน”

คืนภาษีให้นักช้อป รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ที่บริษัท ไฮไฟทาวเวอร์ จำกัด และ ออนไลน์สโตร์

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับโครงการ “ช้อปดีมีคืน”
1. เฉพาะสินค้าที่ซื้อและชำระเงินเรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
2. ลูกค้าที่ซื้อสิินค้าที่บริษัท ที่ต้องการใบกำกับภาษี โดยยื่นบัตรประชาชนให้ทางเจ้าหน้าที่
3. ลูกค้าที่ซื้อผ่านสินค้าบน website,shoppee,LINEOA,Facebookshop ของทางบริษัท
สามารถแจ้งรายละเอียดช่องทางที่ติดต่อของแฟลตฟอร์มนั้น (กรณีwebsite ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line OA :@hifitower)
4.เงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์
“โครงการช้อปดีมีคืน” ได้อีก