HiFi Tower SUPER SALE

📣 HiFi Tower SUPER SALE

พบกันวันนี้ถึง 3️⃣1️⃣ พฤษภาคม 2️⃣5️⃣6️⃣4️⃣

💥 เครื่องเสียงคุณภาพ ลดเปรี้ยงปร้าง

Wharfedale / Mission / Audiolab / Quad / SINE / Atlas|cablesร

รายการสินค้า Super SALE

Wharfedale EVO4.1 Wharfedale REVA 1 (White / Rosewood)
ราคา 22,500 บาท ราคา 33,000 บาท
พิเศษ 16,500 บาท พิเศษ 15,000 บาท
ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/EVO4-1 ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/reva-1
Wharfedale EVO4.2 Wharfedale REVA 4 (White / Black)
ราคา 30,000 บาท ราคา 85,000 บาท
พิเศษ 22,000 บาท พิเศษ 39,900 บาท
ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/EVO42 ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/reva-4
Wharfedale EVO4.3 Wharfedale REVA C (Black)
ราคา 48,750 บาท ราคา 27,500 บาท
พิเศษ 36,000 บาท พิเศษ 15,000 บาท
ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/EVO43 ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/reva-c
Wharfedale EVO4.4 Wharfedale WCM 80
ราคา 60,000 บาท ราคา 13,500 บาท
พิเศษ 44,000 บาท พิเศษ 9,900 บาท
ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/EVO44 ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/wcm80
Wharfedale EVO4.C Wharfedale Di A1
ราคา 23,750 บาท ราคา 37,500 บาท
พิเศษ 17,500 บาท พิเศษ 17,900 บาท
ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/EVO4C ชำระบัตรเครดิต Online : bit.ly/wharfedaleDiA1
Wharfedale EVO4.CS Wharfedale DS 2
ราคา 20,625 บาท ราคา 12,000 บาท
พิเศษ 15,000 บาท พิเศษ 7,900 บาท
ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/evo4cs ชำระบัตรเครดิต Online : bit.ly/wharfedaleDS2
Wharfedale EVO4.S Wharfedale DENTON 85
ราคา 48,750 บาท ราคา 34,900 บาท
พิเศษ 36,000 บาท พิเศษ 24,900 บาท
ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/EVO4-S ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/denton-85
Wharfedale LINTON พร้อมขาลำโพง Linton Stand ROKSAN Radius5 + Nima Arm (Demo)
ราคา 78,000 บาท ราคา 112,600 บาท
พิเศษ 49,900 บาท พิเศษ 49,900 บาท
ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/linton-stand ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/roksanradius5-nima
Audiolab M-One (Black / Silver) Castle AVON 4 (Demo)
ราคา 50,000 บาท ราคา 106,500 บาท
พิเศษ 19,900 บาท พิเศษ 35,900 บาท
ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/audiolabm-one ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/castleavon-4
Audiolab M-DAC mini (มี 1 เครื่อง) QUAD Vena II Play
ราคา 20,000 บาท ราคา 42,000 บาท
พิเศษ 9,900 บาท พิเศษ 29,900 บาท
ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/m-dacmini ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/vanaIIplay
Audiolab 6000A Mission SX 3
ราคา 32,900 บาท ราคา 93,750 บาท
พิเศษ 23,900 บาท พิเศษ 39,900 บาท
ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/audiolab6000a ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/sx-3
Audiolab 6000N Mission SX 5
ราคา 22,500 บาท ราคา 125,000 บาท
พิเศษ 15,900 บาท พิเศษ 59,900 บาท
ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/audiolab6000n ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/sx-5
Mission LX C (Black / Walnut) Mission QX 2
ราคา 9,900 บาท ราคา 24,000 บาท
พิเศษ 4,500 บาท พิเศษ 14,900 บาท
ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/lx-c ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/qx-2
Mission LX 3 (Black / Walnut) Mission LX 1 (Black / Walnut)
ราคา 22,900 บาท ราคา 9,900 บาท
พิเศษ 11,900 บาท พิเศษ 4,900 บาท
ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/lx-3 ชำระบัตรเครดิต Online : http://bit.ly/missionLX1