นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

การคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

1.บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า   

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking บริษัทฯ จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น (ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะมีการแจ้งลูกค้าผ่านทาง E-mail ที่ลูกค้าลงทะเบียนซื้อสินค้าผ่าน website ของบริษัท)ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

นโยบายการยกเลิก

  • ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาแล้ว