รูปแบบการจัดส่งสินค้า

Shopping policy รูปแปบบการจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาการจัดส่ง
– ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า ประมาณ 3 – 5 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าและส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อย

เรื่องการจัดส่งสินค้า
– จัดส่งสินค้าในกทม. และเขตปริมณฑล จัดส่งโดยบริษัท ขนส่งเอกชน
– กรณีลค.ต่างจังหวัด จัดส่งโดยบริษัท ขนส่งเอกชน ยกเว้น บางอำเภอที่บริษัทขนส่ง ไม่สามารถเข้าไปส่งถึงที่ได้ ทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจะแจ้งให้มารับสินค้าที่จุดรับของบริษัท ขนส่งนั้น

หมายเหตุ: สินค้าของบริษัทฯ จัดส่งฟรี